image title
image title
image title

Op de inhoud van de site en de daarin opgenomen gegevens en informatie, alsmede de programmatuur, alles in de breedste zin des woords, berusten intellectuele eigendomsrechten. Deze intellectuele eigendomsrechten berusten bij de rechthebbende.

Voor gebruik, waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen het kopiëren, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens, dient in ieder geval vooraf schriftelijke toestemming van de Academie voor Vastgoed te worden verkregen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een wijziging aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van de Academie voor Vastgoed internetsite.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die de Academie voor Vastgoed aan de samenstelling van de Academie voor Vastgoed-site en de daarin opgenomen gegevens besteedt, geeft de uitgever geen garanties op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens.

De uitgever geeft evenmin garanties noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot producten en diensten op de Academie voor Vastgoed-site die afkomstig zijn van derden.

De informatie op de Academie voor Vastgoed-site, waaronder deze juridische informatie, wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt. Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

De Academie voor Vastgoed zal bij naar haar oordeel gebleken misbruik een beroep op haar rechten kunnen doen bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter.

image

Heeft u een vraag?

Neem contact op
030 - 608 51 60
info@academievoorvastgoed.nl

image title

 
Wil jij jezelf en jouw kantoor een voorsprong in vastgoed geven? Zorg er dan voor dat jij je ook specialiseert in de aankoopmakelaardij met onze leerlijn Aankoop! Er is een leerlijn voor KRM-T en RM en een voor ARM-T en binnendienstmedewerkers. Klik hier voor meer informatie en wacht niet te lang met aanmelden want vol=vol.