Branche

Makelaar

Plaats

Wachtlijst

Prijs

€ 1.280,00 (excl. btw)
€ 1.548,80 (incl. btw)

Duur

20 uur

Studiepunten

VGC
BV 23

NRVT
BV20

Pakket BV Vakvaardigheden 2022

Dit pakket is samengesteld voor alle ingeschrevenen in de Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed van zowel het register VastgoedCert als NRVT  en die in 2022 de niveaumeting vakvaardigheden afleggen. 

Verplichte dag 2022 VGC BV 

Deze dag bestaat uit twee onderdelen. Tijdens het eerste onderdeel leer je alles wat je moet weten over de Omgevingswet, die januari 2023 zijn intrede doet. Ook hoor je welke begrippen en processen deel uitmaken van de Omgevingswet.Daarnaast leer je meer over het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Je leert onder meer welke technische bouwactiviteiten vergunningsplichtig of vergunningsvrij zijn of waarop een meldingsplicht rust. Tijdens het tweede deel van de dag staan juridische actualiteiten en ethiek centraal, en worden o.a. de Wet voorkoming witwassen en financiering terrorisme (Wwft) en Huurwetgeving behandeld. Ook komen actualiteiten rondom de Huurwetgeving aan bod. 

 

Verplichte dag 2022 NRVT BV  

In drie uur worden de volgende vragen op een praktische manier beantwoord, zodat je de kennis direct kunt toepassen in de praktijk:   

1. Wat betekent objectiviteit voor jou als vastgoedprofessional?  

2. Wat kunnen we beter doen dan tuchtzaken inhoudelijk behandelen en resultaten van audits delen en behandelen in combinatie met de regels die gelden?  

3. Wat kan een taxateur vande objectiviteit van 'peers' zoals advocaten en accountants leren? 

4. Wat zijn de meest voorkomende omissies en hoe kun je deze voorkomen? Deze omissies zijn geconstateerd bij desk- en fieldaudits door Doorlopend Toezicht.  

Daarnaast kom je tijdens deze cursus je te weten wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn binnen het vakgebied van bedrijfsmatig vastgoed. 

 

Duurzaamheid in de praktijk (nieuw pand NVM) 

De kabinetsdoelstelling om in 2030 45% en in 2050 95% minder CO2 uit te stoten heeft voor de meeste kantooreigenaren gevolgen. 

Om te voldoen aan de eisen die onder deze doelstelling vallen, moeten zij hun kantoren verduurzamen. Voor jou als vastgoedprofessional is het cruciaal om van deze eisen op de hoogte te zijn en deze correct advies te kunnen geven. Omdat er niets zo spekend is als een praktisch voorbeeld, bezoeken we tijdens deze dag het nieuwe NVM-pand. Zo zie je een verscheidenheid aan verduurzamingsmogelijkheden in praktijk. Je staat versteld wat er mogelijk is en hoe ingenieus dit is toegepast! 


Juridische actualiteiten en duurzaamheid in commercieel vastgoed 

Tijdens dit onderdeel leer je in drie uur wat je moet weten over de huidige stand van zaken rondom duurzaamheid en relevante wetgeving. Je hoort wat je moet weten over het vanaf 2023 verplichte label C en de handhaving hiervan in de toekomstige praktijk. Ook gaan we in de op wetgeving uit het Bouwbesluit. Deze wetgeving dreigt namelijk ingehaald te worden door banken die niet meer willen financieren. Wat betekent dit voor het commercieel vastgoed? Daarnaast staat er nog veel meer op stapel als het gaat om duurzaamheid. Ook word je aan de hand van praktijkvoorbeelden en jurisprudentie op de hoogte gebracht van actuele en de te verwachten wettelijke ontwikkelingen. 


VastgoedCert Niveaumeting theorie – voorbereiding op de toets 

Tijdens de voorbereidingscursus word je op hoofdlijnen bijgepraat over de inhoud van de niveaumeting, oefen je de diverse onderdelen, en krijg je tips over hoe je de onderdelen het beste kunt voorbereiden. Daarnaast ontdek je in welke kennis en vaardigheden jij je nog verder moet verdiepen om goed beslagen ten ijs te komen op jouw niveaumeting. Doordat de cursus wordt gegeven door een docent die precies weet hoe de niveaumeting in elkaar steekt, liggen jouw slagingskansen meteen een stuk hoger. 

 

Beschikbare data en locaties


Cursusrooster Inschrijven
Mijn naam is
en mijn e-mailadres is

Waarmee kunnen we je helpen?

Ik ben op zoek naar
binnen het gebied
en in de richting