Branche


Plaats

Wachtrij

Prijs (incl. btw)

€ 1.456,78

Duur

3,5 dag

Pakket Wonen Actualiteiten 2021

Dit pakket is samengesteld voor alle ingeschrevenen in de Kamer Wonen van zowel het register VastgoedCert als NRVT. 

Als je dit pakket volgt, voldoe je voor 2021 aan je verplichtingen voor zowel het register VastgoedCert als NRVT voor de Kamer Wonen. 

Verplichte dag 2021 VGC Wonen

In 2020 is er veel aandacht geweest voor bouwkunde en duurzaamheid met betrekking tot het nieuwe taxatierapport. Maar hoe staat dat in relatie tot financierbaarheid? Op welke manieren kan er geleend worden? In hoeverre kan zo’n lening meegenomen worden in de hypotheek? 

Als tweede onderdeel nemen we juridische actualiteiten door. Bijvoorbeeld de jurisprudentie rondom de clausules van de koopakte en de wijzigingen per 1 januari 2021 met betrekking tot de overdrachtsbelasting. Maar ook de zelfbewoningsplicht, VvE en de omgevingswet komen aan bod. 

Verplichte dag 2021 NRVT Wonen 

Voor het NRVT staat dit jaar in het teken van ethiek en integriteit. Als basis geldt hiervoor de nieuwe Praktijkhandreiking Wonen 2021. De nadruk voor NRVT ligt hierbij vooral op de praktische toepassing en het morele besef van de taxateur. Maak ik wel de juiste keuzes? 

Het tweede dagdeel gaat over waarderingsleerHierbij komen onderwerpen als het bepalen van de residuele grondwaarde van een individueel object, waarderen van verschillende woontypen en woonvormen voor wel of niet permanente bewoning en diepgaande kennis van taxeren van gebouwen als woonruimte. 

Modelmatig waarderen en data analyseren 

De woningmarkt is dynamisch. Op deze dag worden beschikbare data en tools doorgenomen die jij als taxateur en makelaar kunt gebruiken om op efficiënte wijze de kwaliteit van je waardering en advisering te verhogen. Aan de hand van casuïstiek komen tijdens deze cursus aan de orde:   

  • Op welke wijze is de beschikbare informatie te vinden en hoe gebruik je dit bij taxaties en/of in de adviespraktijk? 
  • Wat is het belang van een woningmarktanalyse en hoe stel je deze op voor jouw werkgebied?
  • Wat is modelmatig waardering? Hoe worden referentiewoningen geselecteerd en volgens welke voor methode wordt – afhankelijk van de aanbieder – de vergelijkbaarheid in kaart gebracht en gevalideerd?  
  • Welke toegevoegde waarde heeft modelmatige waardering bij taxatie en advisering?
  • Hoe wordt essentiële en waarde bepalende informatie (onderbouwd) in het taxatierapport of advies verwerkt? 


Fiscale actualiteiten Wonen

Alle fiscale ontwikkelingen van het afgelopen jaar passeren de revue. Na afloop kunnen de leden acteren naar aanleiding van de meest recente fiscale ontwikkelingen van onroerende zaken. Daarbij is er extra aandacht voor het onderwerp btw. De inhoud is zo actueel mogelijk en zal mede afhankelijk zijn van recente ontwikkelingen in het vakgebied. 


Beschikbare data en locaties


Cursusrooster Inschrijven

Waarmee kunnen we je helpen?

Ik ben op zoek naar
binnen het gebied
en in de richting