Branche

Makelaar

Plaats

Wachtlijst

Prijs

€ 1.080,00 (excl. btw)
€ 1.306,80 (incl. btw)

Duur

4 lesdagen

Studiepunten

VGC
Wonen21

NRVT
Wonen21

Pakket Wonen Actualiteiten 2022

Sta je ingeschreven in de kamer Wonen van zowel het register VastgoedCert als NRVT, en hoef je dit jaar geen niveaumeting af te leggen? Dan voldoe je met dit pakket aan al jouw studieverplichtingen voor 2022! 

Met dit pakket hoef je je geen zorgen te maken over het kiezen van de juiste samenstelling van cursussen, dit hebben we al voor jou gedaan. De snelste en efficiëntste manier om al jouw educatie voor Wonen in 2022 te volgen dus!  Het pakket bestaat uit zeven afzonderlijke cursussen die je met tussenpozen volgt. Tijdens de cursussen ligt de nadruk op actualiteiten in jouw vakgebied, waaronder duurzaamheid. Je volgt cursussen via het (digitale) klaslokaal, maar indien mogelijk ook op locatie.  

 

Verplicht VGC/NRVT Kamer Wonen deel 1: ethiek, integriteit en mandeligheid

Docenten: Rolf Harder, Willem Sterk of Etiënne Erkens. 

 Onafhankelijkheid, integriteit en ethiek staan ongetwijfeld hoog bij je in het vaandel Toch is het soms moeilijk om onafhankelijk te blijven, of om de juiste ethische beslissing te nemen.

Tijdens dit verplichte onderdeel voor kamer Wonen gaan we dan ook dieper in op ethiek en (on)bewust gedrag van de makelaar en taxateur. Want, naast dat er bepaalde gedragsrichtlijnen zijn opgesteld, heb je te maken met jouw eigen normen en waarden, én die van andere partijen. Hoe verhouden deze zich in praktijk met elkaar, welke uitdagingen kom je tegen, en lukt het jou om je niet te laten beïnvloeden? 

Samen met je vakgenoten bespreek je praktische dilemma's en bekijk je mogelijke oplossingen. Na deze cursus heb je meer inzicht in jouw onbewuste gedrag en hoe je dit in de toekomst kunt veranderen!


Best practices nieuw taxatiemodel Wonen

Docenten: Rolf Harder en Willem Sterk

Het nieuwe taxatiemodel brengt in de praktijk nog wat uitdagingen met zich mee. Dat is logisch, want je werkt er pas vanaf 1 oktober 2021 mee. Wel zo handig om vooraf precies te weten wat je wel en niet in moet vullen. En hoe voorkom je eigenlijk dat je jouw taxatierapport nogmaals moet indienen?

Dat en meer staat in een, door NWWI opgestelde, 10-tal best practices. Tijdens deze cursus nemen ervaringsdeskundigen Rolf Harder en Willem Sterk je mee door deze best practices. Je leert hoe je bijzondere zaken het beste in het nieuwe model opneemt, en hoe je voorkomt dat je jouw taxatierapport nogmaals moet indienden. Wel zo prettig.


Actualiteiten en verdiepingscursus huurrecht Wonen

Docenten: Marjolein Mulder en Sabine Moolenaar 

Tijdens deze cursus leer je als woningmakelaar of taxateur alles wat je moet weten over het huidige huurrecht voor woonruimte. Daarnaast word je aan de hand van praktijkvoorbeelden en jurisprudentie op de hoogte gebracht van de actuele en de te verwachten wettelijke ontwikkelingen.

De volgende onderwerpen komen (o.a.) aan bod:

  • De laatste ontwikkelingen in relevante jurisprudentie
  • Recente actualiteiten binnen het huurrecht voor woonruimte
  • De drie nieuwe regelingen op het gebied van huurprijzen en huurverhogingen, inkomensgrenzen, en de gewijzigde regeling omtrent de geliberaliseerde huurovereenkomsten
  • De gevolgen van de wijziging in de Huisvestingswet 2014 (opkoopbescherming)
  • Vooruitblik op te verwachten veranderingen in relevante wet- en regelgeving

Kortom, een onmisbare cursus voor iedere woningmakelaar en taxateur die regelmatig in aanraking komt met particuliere huurders of verhuurders, werken voor een woningcorporaties, beleggers, of kopers die de intentie hebben een woning te verhuren!

   

Verplichte dag 2022 VGC Wonen onderdelen burenrecht en erfdienstbaarheden en mandeligheid.   

Docenten: Onno Tacoma, Paulien Mars, Martijn Schravenmade of Jojanneke Schravenmade.  

Burenrecht gaat over de bevoegdheden en verplichtingen van eigenaren van naburige erven. Buren dus. Weet jij wat er geregeld wordt in het burenrecht? En wat het verschil is tussen erfdienstbaarheid en mandeligheid?   

Tijdens dit voor VastgoedCert kamer Wonen verplichte onderdeel bespreken we specifieke situaties omtrent deze onderwerpen. De voorbeelden komen vaak rechtstreeks uit jouw praktijk!    

Daarnaast leer je meer over de instanties die kunnen bemiddelen bij geschillen, en welke bronnen je hiervoor kunt raadplegen. Ook is er ruimte om eigen ervaringen te bespreken met je vakgenoten Kortom, een dagdeel vol herkenbare voorbeelden en verfrissende oplossingen!   

  

Verplicht NRVT Wonen 2022: van taxatiemodel naar bouwkundige opnamestaat  

Docenten: Ed Burgwal en Lillian Brants

 De bouwkundige opnamestaat in het nieuwe taxatiemodel brengt nog wat uitdagingen met zich mee. Logisch, want je werkt er pas sinds 1 oktober 2021 mee.   

In deze cursus leer je meer over hoe je het nieuwe taxatiemodel omzet naar een bouwkundige opnamestaat. Dit nieuwe formulier biedt transparantie over de waarde en geeft een prominente plek aan duurzaamheid. Dat doen we (als de maatregelen rondom corona het toelaten) niet in het lokaal maar op een bijzondere locatie!   

Hier kun je ter plekke ervaren hoe duurzame materialen gebruikt worden in de praktijk. Docenten Ed Burgwal of Lilian Brants vertellen je wat dit doet met de waarde, waar je dat in moet vullen in het formulier, welke materialen je in sommige gevallen beter niet kunt gebruiken en hoe je er advies over geeft. Een lekker praktisch verplicht onderdeel dus! 


Fiscale en financiële consequenties in verschillende levensfases

Docenten: Joost Linnenbank & Edwin Pijpers

Stel je voor dat een stel na lang samenwonen toch besluit trouwen of er is een kindje op komst. Of een klant wordt geconfronteerd met minder vrolijke gebeurtenissen, zoals het overlijden van ouders of een scheiding.

Dan is het belangrijk dat jij als vastgoedprofessional op de hoogte bent van de juridische actualiteiten, zodat je jouw klant juist adviseert. Daarom laat jij je bijpraten door een specialist. Na afloop van deze cursus ben je op de hoogte van alle recente juridische ontwikkelingen op het gebied van (ver)koop en (ver)huur van onroerende zaken.

De cursus is geschikt voor de Register Makelaar Wonen en/of BV. Naast fiscale actualiteiten over ‘de eigen woning’ komt o.a. het onderwerp btw op bedrijfsmatig vastgoed aan de orde.

Overige onderwerpen zijn:

  • Kennis van de juridische hoofdlijnen van het aangaan en het verbreken van een relatie in combinatie met de fiscale gevolgen (Inkomstenbelasting en Overdrachtsbelasting);
  • Kennis op hoofdlijnen van het wettelijk en testamentair erfrecht in combinatie met de fiscale gevolgen (Successiewet);
  • Kennis van het levenstestament inclusief notariële volmacht.

Beschikbare data en locaties


Cursusrooster Inschrijven
Mijn naam is
en mijn e-mailadres is

Waarmee kunnen we je helpen?

Ik ben op zoek naar
binnen het gebied
en in de richting