Branche

Makelaar

Plaats

Wachtlijst

Prijs

€ 1.320,00 (excl. btw)
€ 1.597,20 (incl. btw)

Duur

6 lesdagen

Studiepunten

VGC
Wonen15
BV 18

NRVT
Wonen15
BV18

Pakket Wonen + BV Actualiteiten 2022

Sta je ingeschreven in de kamers Wonen en BV van zowel het register VastgoedCert als NRVT, en hoef je dit jaar geen niveaumeting af te leggen? Dan voldoe je met dit pakket aan al jouw studieverplichtingen voor 2022! 

Met dit pakket hoef je je geen zorgen te maken over het kiezen van de juiste samenstelling van cursussen, dit hebben we al voor jou gedaan. De snelste en efficiëntste manier om al jouw educatie voor Wonen en Bedrijfsmatig Vastgoed in 2022 te volgen dus!  Het pakket bestaat uit zeven afzonderlijke cursussen die je met tussenpozen volgt. Tijdens de cursussen ligt de nadruk op actualiteiten in jouw vakgebied, waaronder duurzaamheid. Je volgt cursussen via het (digitale) klaslokaal, maar indien mogelijk ook op locatie.  

 

Verplichte dag 2022 VGC / NRVT Wonen onderdeel ethiek, onafhankelijk en objectiviteit. 
Docenten: Rolf Harder, Willem Sterk of Etiënne Erkens.  

Onafhankelijkheid, integriteit en ethiek staan ongetwijfeld hoog bij je in het vaandel Toch is het soms moeilijk om onafhankelijk te blijven, of om de juiste ethische beslissing te nemen.  

Tijdens dit verplichte onderdeel voor kamer Wonen gaan we dan ook dieper in op ethiek en (on)bewust gedrag van de makelaar en taxateur. Want, naast dat er bepaalde gedragsrichtlijnen zijn opgesteld, heb je te maken met jouw eigen normen en waarden, én die van andere partijen. Hoe verhouden deze zich in praktijk met elkaar, welke uitdagingen kom je tegen, en lukt het jou om je niet te laten beïnvloeden? Samen met je vakgenoten bespreek je praktische dilemma's en bekijk je mogelijke oplossingen. Na deze cursus heb je meer inzicht in jouw onbewuste gedrag en hoe je dit in de toekomst kunt veranderen!    

   

Verplichte dag 2022 VGC Wonen onderdelen burenrecht en erfdienstbaarheden en mandeligheid.   

Docenten: Onno Tacoma, Paulien Mars, Martijn Schravenmade of Jojanneke Schravenmade.  

Burenrecht gaat over de bevoegdheden en verplichtingen van eigenaren van naburige erven. Buren dus. Weet jij wat er geregeld wordt in het burenrecht? En wat het verschil is tussen erfdienstbaarheid en mandeligheid?   

Tijdens dit voor VastgoedCert kamer Wonen verplichte onderdeel bespreken we specifieke situaties omtrent deze onderwerpen. De voorbeelden komen vaak rechtstreeks uit jouw praktijk!    

Daarnaast leer je meer over de instanties die kunnen bemiddelen bij geschillen, en welke bronnen je hiervoor kunt raadplegen. Ook is er ruimte om eigen ervaringen te bespreken met je vakgenoten Kortom, een dagdeel vol herkenbare voorbeelden en verfrissende oplossingen!   

  

Verplicht NRVT Wonen 2022: van taxatiemodel naar bouwkundige opnamestaat  

 De bouwkundige opnamestaat in het nieuwe taxatiemodel brengt nog wat uitdagingen met zich mee. Logisch, want je werkt er pas sinds 1 oktober 2021 mee.   

In deze cursus leer je meer over hoe je het nieuwe taxatiemodel omzet naar een bouwkundige opnamestaat. Dit nieuwe formulier biedt transparantie over de waarde en geeft een prominente plek aan duurzaamheid. Dat doen we (als de maatregelen rondom corona het toelaten) niet in het lokaal maar op een bijzondere locatie!   

Hier kun je ter plekke ervaren hoe duurzame materialen gebruikt worden in de praktijk. Docenten Ed Burgwal of Lilian Brants vertellen je wat dit doet met de waarde, waar je dat in moet vullen in het formulier, welke materialen je in sommige gevallen beter niet kunt gebruiken en hoe je er advies over geeft. Een lekker praktisch verplicht onderdeel dus! 

  

Verplichte dag 2022 NRVT BV: Onafhankelijkheid en objectiviteit   

Tijdens deze dag staat onafhankelijkheid en objectiviteit centraal.   

In drie uur worden de volgende vragen op een praktische manier beantwoord, zodat je de direct kunt toepassen in de praktijk:    

1. Wat betekent objectiviteit voor jou als vastgoedprofessional?   

2. Wat kunnen we beter doen dan tuchtzaken inhoudelijk behandelen en resultaten van audits delen en behandelen in combinatie met de regels die gelden?   

3. Wat kan een taxateur van de objectiviteit van 'peers' zoals advocaten en accountants leren?  

4. Wat zijn de meest voorkomende omissies en hoe kun je deze voorkomen? Deze omissies zijn geconstateerd bij desk- en fieldaudits door Doorlopend Toezicht.  

 

Verplichte dag 2022 VGC BV 

Deze dag bestaat uit twee onderdelen. Tijdens het eerste onderdeel leer je alles wat je moet weten over de Omgevingswet, die op 1 januari 2023 zijn intrede doet. Ook leer je welke begrippen en processen deel uitmaken van de Omgevingswet. Daarnaast leer je meer over het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Je leert onder meer welke technische bouwactiviteiten vergunningsplichtig of vergunningsvrij zijn of waarop een meldingsplicht rust.    

 Tijdens het tweede deel van de dag staan juridische actualiteiten en ethiek centraal, en worden o.a. de Wet voorkoming witwassen en financiering terrorisme (Wwft) en Huurwetgeving behandeld. Ook komen actualiteiten rondom de Huurwetgeving aan bod. 

 

Duurzaamheid in de praktijk  

De kabinetsdoelstelling om in 2030 45% en in 2050 95% minder CO2 uit te stoten heeft voor de meeste kantooreigenaren gevolgen. Om te voldoen aan deze eisen, moeten zij hun panden verduurzamen. Voor jou als vastgoedprofessional is het cruciaal om van deze eisen op de hoogte te zijn en correct advies te geven. En omdat er niets zo spekend is als een praktisch voorbeeld, bezoeken we tijdens deze dag (als de situatie rondom corona het toelaat) het nieuwe NVM-pand. Zo zie je een verscheidenheid aan verduurzamingsmogelijkheden in praktijk. Je staat versteld wat er mogelijk is en hoe ingenieus dit is toegepast!  

  

Meten met NEN 2580 (e-learning) 

Als je bent ingeschreven in de kamer Bedrijfsmatig Vastgoed, dan kom je NEN 2580 zeker tegen in de praktijk. NEN 2580 speelt bijvoorbeeld een belangrijke rol bij energieprestatie en de marktwaardering van vastgoedNa het volgen van deze e-learning kun je uitleggen wat het doel van de NEN 2580 is en volgens de NEN 2580 de vloeroppervlakte en inhoud van gebouwen of delen daarvan meten en berekenen.

Beschikbare data en locaties


Cursusrooster Inschrijven
Mijn naam is
en mijn e-mailadres is

Waarmee kunnen we je helpen?

Ik ben op zoek naar
binnen het gebied
en in de richting