Branche

Makelaar

Plaats

Wachtlijst

Prijs

€ 1.210,00 (excl. btw)
€ 1.464,10 (incl. btw)

Duur

7 lesdagen

Studiepunten

VGC
Wonen16
BV 16

NRVT
Wonen14
BV14

Pakket Wonen + BV Niveaumeting 2022

Sta je ingeschreven in de kamers Wonen en BV van zowel het register VastgoedCert als NRVT, en moet je dit jaar jouw niveaumeting theorie afleggen? Dan is dit het pakket voor jou! Dan is dit het pakket voor jou! Met dit pakket voldoe je aan alle verplichte onderdelen voor de kamers Wonen en BV van beide registers. Daarnaast word je voorbereid op het afleggen van jouw niveaumeting. 

Het pakket bestaat uit zes afzonderlijke cursussen die je met tussenpozen volgt. Tijdens de cursussen ligt de nadruk op actualiteiten in jouw vakgebied, waaronder ethiek en integriteit, en de voorbereiding op jouw niveaumeting.  

 

Verplicht onderdeel VGC/ NRVT Wonen 2022 deel 1 

Tijdens dit verplichte onderdeel voor kamer Wonen gaan we dieper in op ethiek en (on)bewust gedrag van de makelaar en taxateur. Want, naast dat er bepaalde gedragsrichtlijnen zijn opgesteld, heb je te maken met jouw eigen normen en waarden, én die van andere partijen. Hoe verhouden deze zich in praktijk met elkaar, welke uitdagingen kom je tegen, en lukt het jou om je niet te laten beïnvloeden?  Samen met je vakgenoten bespreek je praktische dilemma's en bekijk je mogelijke oplossingen. Na deze cursus heb je meer inzicht in jouw onbewuste gedrag en hoe je dit in de toekomst kunt veranderen!    

 

Verplicht VGC Wonen 2022 deel 2  

Burenrecht gaat over de bevoegdheden en verplichtingen van eigenaren van naburige erven. Buren dus. Weet jij wat er geregeld wordt in het burenrecht? En wat het verschil is tussen erfdienstbaarheid en mandeligheid? Tijdens dit voor VastgoedCert kamer Wonen verplichte onderdeel bespreken we specifieke situaties omtrent deze onderwerpen. De voorbeelden komen vaak rechtstreeks uit jouw praktijk! Daarnaast leer je meer over de instanties die kunnen bemiddelen bij geschillen, en welke bronnen je hiervoor kunt raadplegen. Ook is er ruimte om eigen ervaringen te bespreken met je vakgenoten Kortom, een dagdeel vol herkenbare voorbeelden en verfrissende oplossingen!   

 

Verplicht NRVT Wonen 2022 deel 2  
De bouwkundige opnamestaat in het nieuwe taxatiemodel brengt nog wat uitdagingen met zich mee. Logisch, want je werkt er pas sinds 1 oktober 2021 mee. In deze cursus leer je meer over hoe je het nieuwe taxatiemodel omzet naar een bouwkundige opnamestaat. Dit  nieuwe formulier biedt transparantie over de waarde en geeft een prominente plek aan duurzaamheid. Dat doen we (als de maatregelen rondom corona het toelaten) niet in het lokaal maar op een bijzondere locatie! Hier kun je ter plekke ervaren hoe duurzame materialen gebruikt worden in de praktijk. Docenten Ed Burgwal of Lilian Brants vertellen je wat dit doet met de waarde, waar je dat in moet vullen in het formulier, welke materialen je in sommige gevallen beter niet kunt gebruiken en hoe je er advies over geeft. Een lekker praktisch verplicht onderdeel dus! 

 

Verplichte dag 2022 NRVT BV: Onafhankelijkheid en objectiviteit 

Tijdens deze dag staat onafhankelijkheid en objectiviteit centraal.  

In drie uur worden de volgende vragen op een praktische manier beantwoord, zodat je de direct kunt toepassen in de praktijk:   

1. Wat betekent objectiviteit voor jou als vastgoedprofessional?  

2. Wat kunnen we beter doen dan tuchtzaken inhoudelijk behandelen en resultaten van audits delen en behandelen in combinatie met de regels die gelden?  

3. Wat kan een taxateur vande objectiviteit van 'peers' zoals advocaten en accountants leren? 

4. Wat zijn de meest voorkomende omissies en hoe kun je deze voorkomen? Deze omissies zijn geconstateerd bij desk- en fieldaudits door Doorlopend Toezicht.  

 

Verplichte dag 2022 VGC BV 

Deze dag bestaat uit twee onderdelen. Tijdens het eerste onderdeel leer je alles wat je moet weten over de Omgevingswet, die in 2022 zijn intrede doet.  

Ook leer je welke begrippen en processen deel uitmaken van de Omgevingswet. 

 

Daarnaast leer je meer over het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).  Je leert onder meer welke technische bouwactiviteiten vergunningsplichtig of vergunningsvrij zijn of waarop een meldingsplicht rust.   Tijdens het tweede deel van de dag staan juridische actualiteiten en ethiek centraal, en worden o.a. de Wet voorkoming witwassen en financiering terrorisme (Wwft) en Huurwetgeving behandeld. Ook komen actualiteiten rondom de Huurwetgeving aan bod. 

 

Voorbereiding op niveaumeting theorie 

Tijdens de voorbereidingscursus word je op hoofdlijnen bijgepraat over de inhoud van de niveaumeting, oefen je de diverse onderdelen, en krijg je tips over hoe je de onderdelen het beste kunt voorbereiden. Daarnaast ontdek je in welke kennis en vaardigheden jij je nog verder moet verdiepen om goed beslagen ten ijs te komen op jouw niveaumeting. Doordat de cursus wordt gegeven door een docent die precies weet hoe de niveaumeting in elkaar steekt, liggen jouw slagingskansen meteen een stuk hoger.  

Beschikbare data en locaties


Cursusrooster Inschrijven
Mijn naam is
en mijn e-mailadres is

Waarmee kunnen we je helpen?

Ik ben op zoek naar
binnen het gebied
en in de richting