Branche

Makelaar

Plaats

Wachtlijst

Prijs

€ 1.600,00 (excl. btw)
€ 1.936,00 (incl. btw)

Duur

6 lesdagen

Studiepunten

VGC
Wonen20
BV 20

NRVT
Wonen20
BV20

Pakket Wonen + BV Vakvaardigheden 2022

Sta je ingeschreven in de kamers Wonen en BV van zowel het register VastgoedCert als NRVT, en moet je dit jaar jouw VastgoedCert niveaumeting vakvaardigheden afleggen? Dan is dit het pakket voor jou! Met dit pakket voldoe je aan alle verplichte onderdelen voor de kamers Wonen en BV van beide registers. Daarnaast word je voorbereid op het afleggen van jouw niveaumeting.  

 

Verplicht onderdeel VGC/ NRVT Wonen 2022 deel 1 - onderdeel ethiek, onafhankelijk en objectiviteit  

Docenten: Rolf Harder, Willem Sterk of Etiënne Erkens. 

Onafhankelijkheid, integriteit en ethiek staan ongetwijfeld hoog bij je in het vaandel Toch is het soms moeilijk om onafhankelijk te blijven, of om de juiste ethische beslissing te nemen. 

Tijdens dit verplichte onderdeel voor kamer Wonen gaan we dan ook dieper in op ethiek en (on)bewust gedragvan de makelaar en taxateur. Want, naast dat erbepaalde gedragsrichtlijnenzijn opgesteld, heb je te maken met jouw eigen normen en waarden,én die van andere partijen. Hoe verhouden deze zich in praktijk met elkaar, welke uitdagingen kom je tegen, en lukt het jou om je niet te laten beïnvloeden?  

 

Verplicht VGC Wonen 2022 deel 2 - onderdelen burenrecht en erfdienstbaarheden en mandeligheid.   

Docenten: Onno Tacoma, Paulien Mars, Martijn Schravenmade of Jojanneke Schravenmade. 

Burenrecht gaat over de bevoegdheden en verplichtingen van eigenaren van naburige erven. Buren dus. Weet jij wat er geregeld wordt in het burenrecht? En wat het verschil is tussen erfdienstbaarheid en mandeligheid?  

Tijdens dit voor VastgoedCert kamer Wonen verplichte onderdeel bespreken we specifieke situaties omtrent deze onderwerpen. De voorbeelden komen vaak rechtstreeks uit jouw praktijk!  

Daarnaast leer je meer over de instanties die kunnen bemiddelen bij geschillen, en welke bronnen je hiervoor kunt raadplegen. Ook is er ruimte om eigen ervaringen te bespreken met je vakgenoten Kortom, een dagdeel vol herkenbare voorbeelden en verfrissende oplossingen!   

 

Verplicht NRVT Wonen 2022 deel 2: van taxatiemodel naar bouwkundige opnamestaat  

Docenten: Ed Burgwal of Lillian Brants 

De bouwkundige opnamestaat in het nieuwe taxatiemodel brengt nog wat uitdagingen met zich mee. Logisch, want je werkt er pas sinds 1 oktober 2021 mee. In deze cursus leer je meer over hoe je het nieuwe taxatiemodel omzet naar een bouwkundige opnamestaat. Dit nieuwe formulier biedt transparantie over de waarde en geeft een prominente plek aan duurzaamheid. Dat doen we (als de maatregelen rondom corona het toelaten) niet in het lokaal maar op een bijzondere locatie! Hier kun je ter plekke ervaren hoe duurzame materialen gebruikt worden in de praktijk. Docenten Ed Burgwal of Lilian Brants vertellen je wat dit doet met de waarde, waar je dat in moet vullen in het formulier, welke materialen je in sommige gevallen beter niet kunt gebruiken en hoe je er advies over geeft. Een lekker praktisch verplicht onderdeel dus! 

 

Verplichte dag 2022 NRVT BV: Onafhankelijkheid en objectiviteit

Docenten: Pim Klamer, Roderick van der Horst, Rogier van Bemmel, Onno Tacoma 

Tijdens deze dag staat onafhankelijkheid en objectiviteit centraal.  

In drie uur worden de volgende vragen op een praktische manier beantwoord, zodat je de direct kunt toepassen in de praktijk:   

1. Wat betekent objectiviteit voor jou als vastgoedprofessional?  

2. Wat kunnen we beter doen dan tuchtzaken inhoudelijk behandelen en resultaten van audits delen en behandelen in combinatie met de regels die gelden?  

3. Wat kan een taxateur vande objectiviteit van 'peers' zoals advocaten en accountants leren? 

4. Wat zijn de meest voorkomende omissies en hoe kun je deze voorkomen? Deze omissies zijn geconstateerd bij desk- en fieldaudits door Doorlopend Toezicht. 

 

Verplichte dag 2022 VGC BV

Docenten: Jelte Kinderman, Niels Crooijmans of Ruud Verkoijen  

Deze dag bestaat uit twee onderdelen. Tijdens het eerste onderdeel leer je alles wat je moet weten over de Omgevingswet, die op 1 juli 2022 zijn intrede doet. Ook leer je welke begrippen en processen deel uitmaken van de Omgevingswet. Daarnaast leer je meer over het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Je leert onder meer welke technische bouwactiviteiten vergunningsplichtig of vergunningsvrij zijn of waarop een meldingsplicht rust.   

 Tijdens het tweede deel van de dag staan juridische actualiteiten en ethiek centraal, en worden o.a. de Wet voorkoming witwassen en financiering terrorisme (Wwft) en Huurwetgeving behandeld. Ook komen actualiteiten rondom de Huurwetgeving aan bod.


Cursusdag duurzaamheid in de praktijk

Docenten: Sander Koeter, Michiel Verlaak 

De kabinetsdoelstelling om in 2030 45% en in 2050 95% minder CO2 uit te stoten heeft voor de meeste kantooreigenaren gevolgen. Om te voldoen aan deze eisen, moeten zij hun panden verduurzamen. Voor jou als vastgoedprofessional is het cruciaal om van deze eisen op de hoogte te zijn en correct advies te geven. En omdat er niets zo spekend is als een praktisch voorbeeld, bezoeken we tijdens deze dag (als de situatie rondom corona het toelaat) het nieuwe NVM-pand. Zo zie je een verscheidenheid aan verduurzamingsmogelijkheden in praktijk. Je staat versteld wat er mogelijk is en hoe ingenieus dit is toegepast! 


Voorbereiding op niveaumeting vakvaardigheden Wonen + Bedrijfsmatig Vastgoed

Docenten: Sergej Kelderman, Michael Kuilema, Ellen Mouthaan 

Tijdens de voorbereidingscursus word je op hoofdlijnen bijgepraat over de inhoud van de niveaumeting, oefen je de diverse onderdelen, en krijg je tips over hoe je de onderdelen het beste kunt voorbereiden. Daarnaast ontdek je in welke kennis en vaardigheden jij je nog verder moet verdiepen om goed beslagen ten ijs te komen op jouw niveaumeting. Doordat de cursus wordt gegeven door een docent die precies weet hoe de niveaumeting in elkaar steekt, liggen jouw slagingskansen meteen een stuk hoger.   

 

Beschikbare data en locaties


Cursusrooster Inschrijven
Mijn naam is
en mijn e-mailadres is

Waarmee kunnen we je helpen?

Ik ben op zoek naar
binnen het gebied
en in de richting