Branche

Taxateur

Plaats

Wachtlijst

Prijs

€ 330,00 (excl. btw)
€ 399,30 (incl. btw)

Duur

6 uur

Studiepunten

NRVT
WOZ6

Docent(en)

Ivo Lechner

Verplicht NRVT WOZ 2022

 Sta je ingeschreven in de kamer WOZ van het NRVT? Dan is dit jouw verplichte dag voor 2022!  

Tijdens deze verplichte dag ga je op interactieve wijze aan de slag met actualiteiten die het NRVT voor je heeft vastgesteld. Na afloop ben je weer helemaal op de hoogte van de belangrijkste aandachtspunten voor 2022 en kun je deze direct in praktijk brengen.  

In 2022 staan in ieder geval de volgende onderwerpen op het programma: 

Onafhankelijkheid en Objectiviteit
We bespreken de rol van de register-taxateur WOZ in loondienst en de vraag of deze zakelijke verhouding onafhankelijkheid in de weg staat. Ook nemen we de in april 2021 gepubliceerde toelichting op onafhankelijkheid en objectiviteit door op punten die voor iedere WOZ-taxateur van belang zijn.  

Jurisprudentie, wetgeving en actualiteiten WOZ 
We gaan in op lessen die geleerd kunnen worden uit de uitspraken die Stichting NRVT Tucht met betrekking tot WOZ-taxaties heeft gedaan. Denk hierbij aan het ontbreken van essentiële rapportagevereisten. Daarnaast is er aandacht voor de aangepaste Q&A en tenslotte gaan tenslotte gaan we in op de meest voorkomende omissies, geconstateerd bij desk- en fieldaudits van Doorlopend Toezicht. 

 

Beschikbare data en locaties


Cursusrooster Inschrijven
Mijn naam is
en mijn e-mailadres is

Waarmee kunnen we je helpen?

Ik ben op zoek naar
binnen het gebied
en in de richting