Natuurlijk gaan we zorgvuldig met jouw gegevens om. Maar, omdat dit alleen beloven volgens de AVG niet voldoet, lees je hieronder onze privacy verklaring. 


Onze privacy verklaring is opgesteld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Wie zijn wij?

Academie voor Vastgoed B.V. is een opleidingsinstituut voor de vastgoedbranche. Wij zijn gevestigd op de Orteliuslaan 951, 3528 BE Utrecht, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30102686. Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en van de cursisten die zich inschrijven. We proberen deze privacy zo goed mogelijk te beschermen.

Bescherming persoonsgegevens

De Academie voor Vastgoed draagt zorg voor een correcte verwerking van persoonsgegevens van cursisten, docenten en medewerkers in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en verwerkt persoonsgegevens zoals beschreven in onderstaande privacyverklaring. Hier zijn wij transparant over en wij staan vrijwillig onder controle van een onafhankelijke Functionaris voor de Gegevensbescherming.


Inschrijven voor educatie

Welke persoonsgegevens verwerken wij wanneer jij je inschrijft voor een cursus of opleiding via de website?

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Indien van toepassing: bedrijfsnaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • IP-adres
 • Locatiegegevens, zoals vanaf welk apparaat bezoekers onze site benaderen
 • Overige persoonsgegevens die zelf verstrekt worden, bijvoorbeeld door een intakeformulier in te vullen, in correspondentie en telefonisch. Het gaat dan om bijvoorbeeld dieetwensen, geboortedatum, functie en betaalgegevens (bij automatische incasso).

Waar gebruiken wij persoonsgegevens voor? 

Wij gebruiken deze gegevens om de inschrijving te verwerken, je deelname aan een cursus administratief af te handelen, de cursus goed te kunnen verzorgen, je op de hoogte te houden van onze diensten en producten, zo goed mogelijk op de wens van cursisten en docenten in te spelen, je van de beste dienstverlening te voorzien door analyses uit te voeren, een factuur te genereren, een intakeformulier toe te sturen, wanneer nodig een parkeerplaats voor je te reserveren via een parkeersysteem, of informatie over de training te verstrekken en jou van studieadvies te voorzien. Wij volgen te allen tijde de geldende AVG-richtlijnen wanneer wij jouw persoonsgegevens verwerken.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van je wanneer je onze website bezoekt?

IP-adres, locatiegegevens, gegevens over jouw activiteiten op onze website, social ID en cookie ID.

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om je te kunnen bereiken;
– Wij analyseren de web-statistieken, zodat we de website optimaal kunnen laten werken, maar ook om te bepalen welke content populair is.

Wanneer verwerken wij nog meer persoonsgegevens van jou?

Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en bij telefonisch contact. Soms vragen wij naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn, denk hier bijvoorbeeld aan het meesturen van een cv voor een sollicitatie.

Wat is verder belangrijk om te weten?

Wanneer wij onze dienstverlening verbeteren met behulp van persoonsgegevens worden deze persoonsgegevens geanonimiseerd gebruikt voor analyses.
Wij stellen jouw persoonsgegevens beschikbaar aan registers en brancheverenigingen ten behoeve van studie-urenregistratie. Dit gebeurt alleen wanneer je ingeschreven staat bij een van deze registers of brancheverenigingen.
Wij werken samen met externe dienstverleners zoals docenten en examenbureaus. Je gegevens worden alleen gebruikt voor de uitvoering van diensten die van belang zijn voor jouw cursus of opleiding.

Derden

Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ‘derde ontvangers’, maar verwerkers. Wij werken bijvoorbeeld samen met een email serviceprovider, een hosting provider en maken gebruik van Google Analytics. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in opdracht van Academie voor Vastgoed, om jouw klantervaring te optimaliseren.

Bewaartermijnen

Jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. Academie voor Vastgoed bewaart jouw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk of zo lang als de wet dat voorschrijft. Academie voor Vastgoed mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.


Website en cookiebeleid  

De website www.avv.nl wordt beheerd door Academie voor Vastgoed, die ook verantwoordelijk is voor de inhoud van de site. Academie voor Vastgoed streeft er uiteraard naar om actuele en correcte inhoud aan te bieden. Aan de informatie op deze website kunnen echter geen rechten worden ontleend. Academie voor Vastgoed  aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade en letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik of verspreiden van de informatie van deze site dan wel voortkomend uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Academie voor Vastgoed en andere websites

Op deze website staan links aan naar andere websites. Academie voor Vastgoed is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Bezoekersgedrag 

Op de website van de Academie voor Vastgoed worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Academie voor Vastgoed haar dienstverlening verder optimaliseren.

Cookies 

Academie voor Vastgoed maakt gebruik van cookies om het online gebruiksgemak te vergroten. Een “cookie” is een klein tekstbestandje dat bij bezoek aan een website naar jouw computer wordt gestuurd. Deze cookies verzamelen geen rechtstreeks identificerende informatie zoals jouw naam of e-mailadres. Academie voor Vastgoed gebruikt cookies nooit om informatie uit jouw computer op te halen die niet oorspronkelijk in een cookie is verzonden, zoals je naam of e-mailadres. Cookies kunnen gebruikersinstellingen en andere informatie opslaan. Hotjar cookie: Met deze cookie kunnen wij specifieke pagina’s meten op scroll-, kijk- en klikgedrag om zo bepaalde pagina’s te verbeteren. Ook kunnen we met deze cookie op specifieke pagina’s formulieren tonen zoals polls. Lees hier het privacy beleid van Hotjar.


Welke rechten heb je?

Onder de AVG hebben natuurlijke personen (betrokkenen) een aantal rechten. Wij doen ons best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Indien je een beroep wenst te doen op een van de onderstaande rechten dan kun je contact met ons opnemen.

 • Informatie en inzage: uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Recht op dataportabiliteit: je kunt een verzoek doen om persoonsgegevens over te dragen aan een aangegeven instantie.
 • Rectificatie: heb je het idee dat wij verkeerde gegevens van je in ons bezit hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Vergetelheid: je kunt de gegevens, die wij van jou hebben, laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: heb je het idee dat wij persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): je kunt bezwaar indienen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Overdraagbaarheid: dit is een nieuw recht onder de AVG om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Doe je een beroep op een bovenstaand recht, dan reageren we altijd zo snel mogelijk op je verzoek. In ieder geval binnen vier weken. Als je (een deel van) jouw gegevens wil laten verwijderen, controleren wij eerst of je gerechtigd bent om het verzoek te doen. Vervolgens wordt beoordeeld of het wettelijk is toegestaan. Als dit niet het geval is, bijvoorbeeld doordat de wettelijke (fiscale) bewaartermijn nog niet is verstreken, dan laten wij dit z.s.m. aan je weten.


Contact en klachten 

Heb je vragen, verzoeken of klachten met betrekking tot de gegevens die Academie voor Vastgoed over je bijhoudt of vragen over onze privacy verklaring? Neem dan contact met ons op via 030 608 51 60 of info@avv.nl. Zo nodig brengen wij je in contact met onze Functionaris Gegevensbescherming. Je kunt deze ook direct bereiken via fg@nvm.nl.

Klacht indienen: als je vindt dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving, dan horen we dat natuurlijk graag. Je kunt jouw klacht schriftelijk indienen. Daarnaast heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”).


Wijzigingen 

Academie voor Vastgoed behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy verklaring. Controleer daarom regelmatig de privacy verklaring van Academie voor Vastgoed voor updates.

Waarmee kunnen we je helpen?

Ik ben op zoek naar
binnen het gebied
en in de richting