We gaan zorgvuldig met je gegevens om. Je zou kunnen zeggen dat we jou behandelen, zoals we zelf behandeld willen worden. Maar, omdat alleen dat schrijven, volgens de AVG niet voldoet lees je hieronder ons privacy beleid.

Ons privacy beleid is opgesteld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Wie zijn wij?

Academie voor Vastgoed B.V. is een opleidingsinstituut. Wij zijn gevestigd op de Orteliuslaan 951, 3528 BE Utrecht, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30102686.

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en van de cursisten die zich inschrijven. We proberen deze privacy zo goed mogelijk te beschermen. Heb je hier vragen over, dan kun je ons bereiken via info@avv.nl of op 030 – 60 85 160.

Bescherming persoonsgegevens

De Academie voor Vastgoed draagt zorg voor een correcte verwerking van persoonsgegevens van cursisten, docenten en medewerkers in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

De Academie voor Vastgoed verwerkt persoonsgegevens zoals omschreven in onderstaand privacy statement. Hier zijn wij transparant over en wij staan vrijwillig onder controle van een onafhankelijke Functionaris voor de Gegevensbescherming. 

Website

Op de website van de Academie voor Vastgoed worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. Bovendien maken wij gebruik van cookies om jouw online gebruikersgemak te vergroten. Een “cookie” is een klein tekstbestandje dat bij bezoek aan een website naar jouw computer wordt gestuurd. Deze cookies verzamelen geen rechtstreeks identificerende informatie zoals je naam of e-mailadres. Academie voor Vastgoed gebruikt cookies nooit om informatie uit je computer op te halen die niet oorspronkelijk in een cookie is verzonden, zoals naam of e-mailadres. Cookies kunnen gebruikersinstellingen en andere informatie opslaan. Je kunt je browser alle cookies laten weigeren of laten waarschuwen wanneer er een cookie wordt verzonden. Het kan echter gebeuren dat sommige opties of diensten van de website niet goed functioneren zonder cookies.


Welke persoonsgegevens verwerken wij wanneer jij je inschrijft voor een cursus of opleiding?

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Indien van toepassing: bedrijfsnaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • IP-adres
 • Locatiegegevens, zoals vanaf welk apparaat bezoekers onze site benaderen
 • Overige persoonsgegevens die zelf verstrekt worden, bijvoorbeeld door een intakeformulier in te vullen, in correspondentie en telefonisch. Het gaat dan om bijvoorbeeld dieetwensen, geboortedatum, functie en betaalgegevens (bij automatische incasso).


Waar gebruiken wij deze gegevens voor? 

Wij gebruiken deze gegevens om de inschrijving te verwerken, je deelname aan een cursus administratief af te handelen, de cursus goed te kunnen verzorgen, je op de hoogte te houden van onze diensten en producten, zo goed mogelijk op de wens van cursisten en docenten in te spelen, je van de beste dienstverlening te voorzien door analyses uit te voeren, een factuur te genereren, een intakeformulier toe te sturen, informatie over de training te verstrekken en jou van studieadvies te voorzien. Jouw gegevens worden uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld indien zij betrokken zijn bij het verwerken van een inschrijving, bijvoorbeeld om een presentielijst aan te leggen, studie-uren te registreren of formulieren te versturen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van je wanneer je onze website bezoekt?

 IP-adres, locatiegegevens, gegevens over jouw activiteiten op onze website, social ID en cookie ID.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om je te kunnen bereiken;
– Wij analyseren de web-statistieken, zodat we de website optimaal kunnen laten werken, maar ook om te bepalen welke content populair is.

Wanneer verwerken wij nog meer persoonsgegevens van u?

Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en bij telefonisch contact. Soms vragen wij naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn, denk hier bijvoorbeeld aan het meesturen van een cv voor een sollicitatie.

Wat is verder belangrijk om te weten?

Wanneer wij onze dienstverlening verbeteren met behulp van persoonsgegevens worden deze persoonsgegevens geanonimiseerd gebruikt voor analyses.
Wij stellen jouw persoonsgegevens beschikbaar aan registers en brancheverenigingen ten behoeve van studie-urenregistratie. Dit gebeurt alleen wanneer je ingeschreven staat bij een van deze registers of brancheverenigingen.
Wij werken samen met externe dienstverleners zoals docenten en examenbureaus. Je gegevens worden alleen gebruikt voor de uitvoering van diensten die van belang zijn voor jouw cursus of opleiding.

Welke rechten heb je?

Onder de AVG hebben natuurlijke personen (betrokkenen) een aantal rechten. Wij doen ons best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Indien je een beroep wenst te doen op een van de onderstaande rechten dan kun je contact met ons opnemen via info@academievoorvastgoed.nl of via 030 – 60 85 160.

 • Informatie en inzage: uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Recht op dataportabiliteit: je kunt een verzoek doen om persoonsgegevens over te dragen aan een aangegeven instantie.
 • Rectificatie: heb je het idee dat wij verkeerde gegevens van je hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Vergetelheid: je kunt de gegevens, die wij van jou hebben, laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: heb je het idee dat wij persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): je kunt bezwaar indienen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Overdraagbaarheid: dit is een nieuw recht onder de AVG om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.
 • Klacht indienen bij de toezichthouder: als je vindt dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving, dan horen we dat natuurlijk graag. Je hebt daarnaast de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”).


We reageren altijd zo snel mogelijk op je verzoek, in ieder geval binnen vier weken. Als je (een deel van) jouw gegevens wil laten verwijderen, controleren wij eerst of je gerechtigd bent om het verzoek te doen. Vervolgens wordt beoordeeld of het wettelijk is toegestaan. Als dit niet het geval is, bijvoorbeeld doordat de wettelijke (fiscale) bewaartermijn nog niet is verstreken, dan laten wij dit z.s.m. weten.

Bewaartermijnen

Je gegevens worden in beginsel bewaard zolang u volgens onze administratie een vastgoed gerelateerde functie bekleedt tenzij je schriftelijk aangeeft dat jouw persoonsgegevens verwijderd moeten worden. In dat geval verwijderen wij de persoonsgegevens nadat de wettelijke bewaartermijn is verstreken.

Derden

Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ‘derde ontvangers’, maar verwerkers. Wij werken bijvoorbeeld samen met een email serviceprovider, een hosting provider en maken gebruik van Google Analytics. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in opdracht van Academie voor Vastgoed.

Contact

Heb je vragen, verzoeken of klachten met betrekking tot de gegevens die Academie voor Vastgoed over je bijhoudt of vragen over ons privacy beleid? Neem dan contact met ons op via 030 608 51 60 of info@avv.nl. Zo nodig brengen wij je in contact met onze Functionaris Gegevensbescherming. 

 

 

 

Cookiebeleid

Bezoekersgedrag 

Op de website van de Academie voor Vastgoed worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s, Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Academie voor Vastgoed haar dienstverlening verder optimaliseren.

Cookies 

De Academie voor Vastgoed maakt gebruik van cookies om het online gebruiksgemak te vergroten. Een “cookie” is een klein tekstbestandje dat bij  bezoek aan een website naar jouw computer wordt gestuurd. Deze cookies verzamelen geen rechtstreeks identificerende informatie zoals uw naam of e-mailadres. Academie voor Vastgoed gebruikt cookies nooit om informatie uit jouw computer op te halen die niet oorspronkelijk in een cookie is verzonden, zoals je naam of e-mailadres. Cookies kunnen gebruikersinstellingen en andere informatie opslaan. Hotjar cookie:
Met deze cookie kunnen wij specifieke pagina’s meten op scroll-, kijk- en klikgedrag om zo bepaalde pagina’s te verbeteren. Ook kunnen we met deze cookie op specifieke pagina’s formulieren tonen zoals polls. Lees hier het privacy beleid van Hotjar

Academie voor Vastgoed en andere websites

Op deze website staan links aan naar andere websites. Academie voor Vastgoed is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

Wijzigingen 

Academie voor Vastgoed behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacy beleid van Academie voor Vastgoed.

Waarmee kunnen we je helpen?

Ik ben op zoek naar
binnen het gebied
en in de richting