image title
image title
image title

Inleiding

Ons privacy beleid is opgesteld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit document geven we u meer informatie over waarom en op welke manier we uw persoonsgegevens verwerken.

Wie zijn wij?

Academie voor Vastgoed B.V. is een opleidingsinstituut. Wij zijn gevestigd aan de Fakkelstede 1, 3431 HZ Nieuwegein en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30102686.

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en van de cursisten die zich inschrijven. We proberen deze privacy zo goed mogelijk te beschermen. Heeft u hier vragen over, dan kunt u ons bereiken via info@academievoorvastgoed.nl of op 030 – 60 85 160.

Bescherming persoonsgegevens

De Academie voor Vastgoed draagt zorg voor een correcte verwerking van persoonsgegevens van cursisten, docenten en medewerkers in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

De Academie voor Vastgoed verwerkt persoonsgegevens zoals omschreven in onderstaand privacy statement. Hier zijn wij transparant over en wij staan vrijwillig onder controle van een onafhankelijke Functionaris voor de Gegevensbescherming. 

Website

Op de website van de Academie voor Vastgoed worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. Bovendien maken wij gebruik van cookies om uw online gebruikersgemak te vergroten. Een “cookie” is een klein tekstbestandje dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Deze cookies verzamelen geen rechtstreeks identificerende informatie zoals uw naam of e-mailadres. Academie voor Vastgoed gebruikt cookies nooit om informatie uit uw computer op te halen die niet oorspronkelijk in een cookie is verzonden, zoals uw naam of e-mailadres. Cookies kunnen gebruikersinstellingen en andere informatie opslaan. U kunt uw browser alle cookies laten weigeren of laten waarschuwen wanneer er een cookie wordt verzonden. Het kan echter gebeuren dat sommige opties of diensten van de website niet goed functioneren zonder cookies.

Privacy Statement

Wij leggen aan u uit welke persoonsgegevens wij van u nodig hebben en waarvoor wij deze gebruiken. Vanzelfsprekend gaan wij zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u wanneer u zich inschrijft voor een cursus of opleiding?

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Indien van toepassing: bedrijfsnaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • IP-adres
 • Locatiegegevens, zoals vanaf welk apparaat bezoekers onze site benaderen
 • Overige persoonsgegevens die zelf verstrekt worden, bijvoorbeeld door een intakeformulier in te vullen, in correspondentie en telefonisch. Het gaat dan om bijvoorbeeld dieetwensen, geboortedatum, functie en betaalgegevens (bij automatische incasso

Waar gebruiken wij deze gegevens voor? 

Wij gebruiken deze gegevens om de inschrijving te verwerken, uw deelname aan een cursus administratief af te handelen, uw cursus goed te kunnen verzorgen, u op de hoogte te houden van onze diensten en producten, zo goed mogelijk op de wens van cursisten en docenten in te spelen, u van de beste dienstverlening te voorzien door analyses uit te voeren, een factuur te genereren, een intakeformulier toe te sturen, informatie over de training te verstrekken en u van studieadvies te voorzien. Uw gegevens worden uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld indien zij betrokken zijn bij het verwerken van een inschrijving, bijvoorbeeld om een presentielijst aan te leggen, studie-uren te registreren of formulieren te versturen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u wanneer u onze website bezoekt?

 IP-adres, locatiegegevens, gegevens over uw activiteiten op onze website, social ID en cookie ID.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
– Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om u te kunnen bereiken;
– Wij analyseren de web-statistieken, zodat we de website optimaal kunnen laten werken, maar ook om te bepalen welke content populair is.

Wanneer verwerken wij nog meer persoonsgegevens van u?

Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en bij telefonisch contact. Soms vragen wij naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn, denk hier bijvoorbeeld aan het meesturen van een cv voor een sollicitatie.

Wat is verder belangrijk om te weten?

Wanneer wij onze dienstverlening verbeteren met behulp van persoonsgegevens worden deze persoonsgegevens geanonimiseerd gebruikt voor analyses.
Wij stellen uw persoonsgegevens beschikbaar aan registers en brancheverenigingen ten behoeve van studie-urenregistratie. Dit gebeurt alleen wanneer u ingeschreven staat bij een van deze registers of brancheverenigingen. 
Wij werken samen met externe dienstverleners zoals docenten en examenbureaus. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de uitvoering van diensten die van belang zijn voor uw cursus of opleiding. 

Welke rechten heeft u?

Onder de AVG hebben natuurlijke personen (betrokkenen) een aantal rechten. Wij doen ons best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Indien u een beroep wenst te doen op een van de onderstaande rechten dan kunt u contact met ons opnemen via info@academievoorvastgoed.nl of via 030 – 60 85 160.

 • Informatie en inzage: Uiteraard kunt u inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken. We vertellen u dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Recht op dataportabiliteit: u kunt een verzoek doen om uw persoonsgegevens over te dragen aan een door u aangegeven instantie.
 • Rectificatie: Heeft u het idee dat wij verkeerde gegevens van u hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Vergetelheid: U kunt de gegevens, die wij van u hebben, verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: Heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): Tegen de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen.
 • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht u hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.
 • Klacht indienen bij de toezichthouder: Als u denkt dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving, dan horen we dat natuurlijk graag. U heeft daarnaast de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”).

De Academie reageert zo snel mogelijk op uw verzoek, in ieder geval binnen vier weken. Als u (een deel van) uw gegevens wil laten verwijderen, controleren wij eerst of u gerechtigd bent om het verzoek aan de Academie te doen. Vervolgens wordt beoordeeld of het wettelijk is toegestaan. Als dit niet het geval is, bijvoorbeeld doordat de wettelijke (fiscale) bewaartermijn nog niet is verstreken, dan laten wij dit u z.s.m. weten.

Bewaartermijnen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen maatregelen om misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen tegen te gaan via de technieken die daarvoor op dit moment beschikbaar zijn. Uw gegevens worden in beginsel bewaard zolang u volgens onze administratie een vastgoed gerelateerde functie bekleedt tenzij u schriftelijk aangeeft dat uw persoonsgegevens verwijderd moeten worden. In dat geval verwijderen wij uw persoonsgegevens nadat de wettelijke bewaartermijn is verstreken.

Derden

Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ‘derde ontvangers’, maar verwerkers. Wij werken bijvoorbeeld samen met een email serviceprovider, een hosting provider en maken gebruik van Google Analytics. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in opdracht van de Academie voor Vastgoed.

Contact

Heeft u vragen, verzoeken of klachten met betrekking tot de gegevens die de Academie voor Vastgoed over u bijhoudt of heeft u vragen over onze privacy beleidsvoering? Neem dan contact met ons op via 030 608 51 60 of info@academievoorvastgoed.nl. Zo nodig brengen wij u in contact met onze Functionaris Gegevensbescherming. 

 

 

 

 

 

Cookiebeleid

De Academie voor Vastgoed hanteert het onderstaande privacy beleid met betrekking tot haar website.

Bezoekersgedrag 

Op de website van de Academie voor Vastgoed worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s, Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan de Academie voor Vastgoed haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Cookies 

De Academie voor Vastgoed maakt gebruik van cookies om het online gebruiksgemak voor u te vergroten. Een “cookie” is een klein tekstbestandje dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Deze cookies verzamelen geen rechtstreeks identificerende informatie zoals uw naam of e-mailadres. Academie voor Vastgoed gebruikt cookies nooit om informatie uit uw computer op te halen die niet oorspronkelijk in een cookie is verzonden, zoals uw naam of e-mailadres. Cookies kunnen gebruikersinstellingen en andere informatie opslaan. Hotjar cookie:
Met deze cookie kunnen wij specifieke pagina’s meten op scroll-, kijk- en klikgedrag om zo bepaalde pagina’s te verbeteren. Ook kunnen we met deze cookie op specifieke pagina’s formulieren tonen zoals polls. Lees hier het privacy beleid van Hotjar. U kunt uw browser alle cookies laten weigeren of laten waarschuwen wanneer er een cookie wordt verzonden. Het kan echter gebeuren dat sommige opties of diensten van de website niet goed functioneren zonder cookies

Academie voor Vastgoed en andere websites

Op deze website treft u een aantal links aan naar andere websites. De Academie voor Vastgoed is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.​

Wijzigingen 

De Academie voor Vastgoed behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid van de Academie voor Vastgoed.

 

image

Heeft u een vraag?

Neem contact op
030 - 608 51 60
info@academievoorvastgoed.nl

image title

 
Wil jij jezelf en jouw kantoor een voorsprong in vastgoed geven? Zorg er dan voor dat jij je ook specialiseert in de aankoopmakelaardij met onze leerlijn Aankoop! Er is een leerlijn voor KRM-T en RM en een voor ARM-T en binnendienstmedewerkers. Klik hier voor meer informatie en wacht niet te lang met aanmelden want vol=vol.